Categories
Nasveti in novice Strokovni prispevki

Zdravo sedenje – Vpliv oblike in vrste sedala na pokončno sedenje

Izhodišča

Opravljanje dela pretežno v sedečem položaju in telesna neaktivnost sta pomembna dejavnika za okvaro medvretenčnih ledvenih ploščic. Zdravo sedenje – to je pokončno sedenje manj obremenjuje dorzalni del ploščice, kjer so okvare najpogostejše. Zanimalo nas je ali oblika in vrsta stola vzpodbujata pokončno sedenje.

Metode

Med 8-urnim delom za računalnikom je merjenec sedel na različnih stolih brez naslona. Prvi dan na običajnem stolu s stabilnim sedalom. Drugi dan na stolu s stabilnim sedalom v obliki sedla. Tretji dan na stolu z nestabilnim sedalom, gibljivim v vse smeri. V realnem delovnem okolju smo s pomočjo 2D kinematične analize preverili odstopanje položaja markerjev od pokončne sedeče drže. Območje pokončnega sedenja je bilo definirano kot območje med maksimalno lordozo in točko, kjer se začne ledveni del in Th 12 premikati v kifotični položaj.

Rezultati

Deleži pokončnega časa sedenja od skupnega so bili naslednji: običajni stol 19% (73 min), stol z nestabilnim sedalom 24% (93 min) in stol s sedlastim sedalom 34% (130 min). Maksimalna kifoza in lordoza sta se razlikovali glede na obliko stola. Največja kifoza se je pojavljala na stolu z gibljivim sedalom. Največja lordoza je bila prisotna na sedlastem stolu. Stol z gibljivim sedalom je najbolj vzpodbujal sedenje v maksimalni kifozi.

Diskusija in zaključki za zdravo sedenje

Izkazalo se je, da sedlasto sedalo bolj vzpodbuja zdravo sedenje to je pokončno sedenje kot običajen stol ali stol z gibljivim sedalom. Deleži pokončnega sedenja pri stolu z nestabilnim sedalom so bili v primerjavi z običajnim stolom sicer večji, vendar smo opazili, da se je (le) med sedenjem na nestabilnem sedalu merjenec ves čas izrazito opiral na roke. Rezultati v tem primeru kažejo, da sedenje na stolu s sedlastim sedalom najbolj vzpodbuja pokončno sedenje. Ostala dva stola lahko silita telo v nepravilne položaje, kar lahko vodi do preobremenitve in bolečine.

Vaje, ki lahko pripomorejo pri dolgotrajnem sedenju najdete v rubriki: Kinezioterapija